Powrót
Edward Tomczyk BIEGŁY REWIDENT NR KIBR 10312/2966

Uznany ekspert finansowy i doradca biznesowy. Współpracuje stale m.in. z Wolters Kluwer, jako Ekspert Vademecum Głównego Księgowego i ekspert-trener szeregu szkoleń specjalistycznych organizowanych na terenie całego kraju.

Agnieszka Rosolińska BIEGŁY REWIDENT NR KIBR 13945

Biegły Rewident (nr ewid. 13945). Praktyk strategicznego zarządzania finansami firmy. Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalista procesów M&A. Członkini Rady Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach MBA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.