Powrót

01Zakres naszych usług

Doradztwo Biznesowe

Praktyka prowadzenia własnych organizacji oraz obsługi zróżnicowanych kapitałowo i branżowo przedsiębiorstw pozwala świadczyć usługi w zakresie strategicznego doradztwa biznesowego. Doradzamy w obszarach strategii biznesowej, finansów, zarządzania sprzedażą, produkcją czy kulturą organizacji.

Proces strategicznego doradztwa biznesowego rozpoczynamy od dogłębnej analizy sytuacji obecnej, określenia celów biznesowych, diagnozy nieefektywności, następnie planu i sposobu realizacji projektów. Nasze usługi doradztwa mają jeden cel – wdrożyć rozwiązania, które przyniosą firmie ekonomiczne korzyści.

Audyty Finansowo-Księgowe

Nasza kancelaria oferuje również audyt finansowo-księgowy oraz przeprowadza wielopłaszczyznową analizę kondycji przedsiębiorstwa (due-diligence). Dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanym narzędziom analitycznym, dostarczamy naszym klientom kompleksową ocenę ich sytuacji finansowej oraz identyfikujemy potencjalne ryzyka i możliwości rozwoju.

Doradzamy i oferujemy także pomoc w zakładaniu nowych firm i zmianie formy działalności gospodarczej.

Konsulting rachunkowości

Praktyka prowadzenia własnych organizacji oraz obsługi zróżnicowanych kapitałowo i branżowo przedsiębiorstw pozwala świadczyć usługi w zakresie strategicznego doradztwa biznesowego. Doradzamy w obszarach strategii biznesowej, finansów, zarządzania sprzedażą, produkcją czy kulturą organizacji.

Proces strategicznego doradztwa biznesowego rozpoczynamy od dogłębnej analizy sytuacji obecnej, określenia celów biznesowych, diagnozy nieefektywności, następnie planu i sposobu realizacji projektów. Nasze usługi doradztwa mają jeden cel – wdrożyć rozwiązania, które przyniosą firmie ekonomiczne korzyści.

Audyty strategiczne oraz due-dilligence

W celu właściwej diagnozy i rzetelnych rekomendacji wraz z zespołem uznanych na rynku ekspertów z obszaru finansów, podatków, prawa gospodarczego, organizacji produkcji i zatrudnienia przeprowadzamy audyty strategiczne i operacyjne wybranych procesów w przedsiębiorstwie, audyt finansowo-księgowy lub wielopłaszczyznową analizę kondycji przedsiębiorstwa (due-dilligence).

Restrukturyzacja i wycena przedsiębiorstw

Zależnie od celu, w jakim wycena ma być przeprowadzona, dokonujemy rekomendacji a także koordynujemy proces wyceny wartości przedsiębiorstw wybranymi metodami: majątkowymi, dochodowymi, mieszanymi.

W ramach tych procesów współpracujemy z uznanymi ekspertami: biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi – w zakresie szacowania wartości aktywów przedsiębiorstwa, a także doradcami finansowymi, udzielającymi wsparcia w pozyskaniu środków finansowych z różnych źródeł.

Procesy M&A

Od kilkunastu lat przeprowadzamy procesy M&A (Mergers and Acquisitions) oferując przedsiębiorcom wsparcie prawne w zakresie fuzji i przejęć. Procesy M&A zwykle trwają do roku i są dowodem silnej pozycji przejmowanej firmy dlatego prowadząc je koncentrujemy się na zabezpieczeniu niezbędnych obszarów transakcji.

W szczególności: analiza prawno-podatkowa planowanej fuzji czy przejęcia firmy, audyt prawny / analiza due diligence – badanie prawno – podatkowe oraz finansowe, stworzenie dokumentacji transakcji M&A oraz uczestnictwo w negocjacjach, przeprowadzenie transakcji nabycia/zbycia udziałów w przedsiębiorstwach / spółkach handlowych lub ich zorganizowanych części, przygotowanie umów inwestycyjnych i porozumień wspólników.

Wspieramy cały proces porozumienia w formie negocjacji lub mediacji pomiędzy stronami, doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania transakcji M&A

Umów się na konsultację

Każda rozwiązana sprawa rozpoczyna się od pierwszego kroku.

ZAPYTAJ