Poznaj nasz Zespół

Edward Tomczyk
założyciel i właściciel Kancelarii
Biegły rewident nr KIBR 10312/2966

Uznany ekspert finansowy i doradca biznesowy. Współpracuje stale m.in. z Wolters Kluwer, jako Ekspert Vademecum Głównego Księgowego i ekspert-trener szeregu szkoleń specjalistycznych organizowanych na terenie całego kraju.


Barbara Tomczyk
współwłaściciel Kancelarii
Dyrektor Zarządzający

Doświadczony specjalista w zakresie zarządzania i organizacji biznesu, w tym organizacji szkoleń i konferencji o zasięgu ponadregionalnym.


Agnieszka Rosolińska
Dyrektor Finansowy
Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 32210/2008

Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych, doktorantka w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Analityk finansowy. Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie w obszarze problematyki upadłościowej i restrukturyzacyjnej.


Ewa Maćkowiak
Kierownik Biura Rachunkowego

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i rozliczeń z organami podatkowymi i ZUS.


Karolina Gugała
Specjalista ds. Administracji


Marlena Banacka
Księgowa

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i rozliczeń z organami podatkowymi i ZUS.


Milena Kacperowska
Księgowa

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i rozliczeń z organami podatkowymi i ZUS.


Natalia Filipowicz
Księgowa

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i rozliczeń z organami podatkowymi i ZUS.


Magdalena Rułka
Księgowa

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i rozliczeń z organami podatkowymi i ZUS.